Hopp til innhold

Rapport

Covid-19: Veileder i smittevern for idrett (covid-19)

Rettleiaren gir råd om kva idrettslag bør gjere for å førebygge at deltakarar og tilskodarar blir utsette for smitte og spreiing av covid-19.

Rettleiaren gir råd om kva idrettslag bør gjere for å førebygge at deltakarar og tilskodarar blir utsette for smitte og spreiing av covid-19.


Idrett

Det er utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag/-foreninger.

Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett. NIF må sammen med de enkelte særforbundene utarbeide råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene

Du finner veilederen på Helsedirektoratets nettsider.

Arrangementer for 50 personer 

Det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter, men det anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Maks 20 i treningsgrupper

For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Når det gjelder svømming, har Folkehelseinstituttet utarbeidet egne råd i:

 

Om denne siden

Om rapporten

  • Utgitt: 11.05.2020
  • Av: Utgitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet