Hopp til innhold

Veileder

Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for privatisteksamen

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner som skal gjennomføre eksamen for privatister under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»

veileder for privatisteksamen, omslag

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner som skal gjennomføre eksamen for privatister under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»


Oppdatert versjon av veilederen finnes hos Udanningsdirektoratet:

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet