Hopp til innhold

Rapport

Oppvekstprofilar for kommunar og bydelar 2020

Oppvekstprofilane inneheld statistikk og vurdering av ulike tema knytt til oppvekst. Tema i 2020 er planlegging av gode oppvekstforhold i kommunen. Profilane følger den nye kommune- og fylkesinndelinga.

Harmarøy forside 2020.PNG

Oppvekstprofilane inneheld statistikk og vurdering av ulike tema knytt til oppvekst. Tema i 2020 er planlegging av gode oppvekstforhold i kommunen. Profilane følger den nye kommune- og fylkesinndelinga.


Hovedbudskap

Formålet med oppvekstprofilane er å samle oppdatert statistikk for oppvekst på èin stad og samtidig publisere statistikk som er unik for kvar enkelt kommune. 

Det er utarbeidd ein oppvekstprofil for kvar kommune og for bydelane i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Oppvekstprofilane er utgjevne på bokmål og nynorsk.

Profilane kan lastast ned frå nettsida Hent oppveksthelseprofil Sjå relaterte dokument, her finn du eksempel på 2020-profilane.

Profilen er på fire sider med eit oppvekstbarometer på side 4 og ein felles temaartikkel med kommunespesifikke illustrasjonar. Artikkelen i 2020-profilane handlar om korleis kommunane kan planlegge for god oppvekst.

I tillegg til statistikken som blir vist i profilen, kan kommunane hente statistikk frå Kommunehelsa statistikkbank og Norgeshelsa statistikkbank.

Samarbeidsprosjekt

Fem direktorat har samarbeidd med Folkehelseinstituttet om utviklinga av dei nye oppvekstprofilane: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfaldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  

Profilene er utarbeidde på oppdrag frå 0-24-samarbeidet

    Kontakt

Om rapporten

  • Utgitt: 10.9.2020