Hopp til innhold

Notat

Covid-19-epidemien: Veileder for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet etter henvendelse fra Domstoladministrasjonen.

Veilder for domstolene_Omslag.png

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet etter henvendelse fra Domstoladministrasjonen.


Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet etter henvendelse fra Domstoladministrasjonen.

Det første tilfellet med covid-19 ble påvist i Norge 26.februar. Siden har det daglig blitt påvist nye tilfeller av sykdommen, men smittespredningen er nå nedadgående. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det er ikke høyere risiko for smittespredning i domstolene enn i samfunnet ellers, og implementering av smitteverntiltak i domstolene vil redusere risikoen.

Alle typer saker kan avvikles, så lenge smitteverntiltakene overholdes. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan domstolene kan avvikle saker samtidig som smittevern ivaretas forsvarlig. Den vil gi overordnede råd som vil måtte tilpasses smittesituasjonen og varierende lokaliteter. Veilederen omhandler fysiske rettsmøter og gjelder for tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene. Det anbefales å gjennomføre digitale rettsmøter der dette er mulig.

Kan lastes ned som PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: April 2020
  • Av: Folkehelseinstiuttet og Domstoladministrasjonen