Hopp til innhold

Skjema

MSIS meldingsskjema. Nominativ melding om smittsom sykdom

MSIS-melding om nominativ smittsom sykdom sendes fra diagnostiserende laboratorium til rekvirerende lege når det foreligger et positivt prøvesvar på en smittsom sykdom i gruppe A.

MSIS-meldingsskjema_forside.png

Det er bare medisinsk mikrobiologiske laboratorier som kan bestille skjemaer fra Folkehelseinstituttet. Leger som skal melde et meldingspliktig sykdomstilfelle og som ikke har mottatt MSIS-meldingsskjema fra laboratoriet, kan kontakte sitt lokale laboratorium for å få tilsendt skjema.

Legen kan som et alternativ laste ned skjemaet som pdf-fil, fylle ut skjemaet med nødvendige opplysninger og sende denne til MSIS Folkehelseinstituttet. Meldende lege må da huske å også sende kopi til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune.

Husk at skjema skal gå som postforsendelse.

Fra mai 2020 er det mulig å sende elektronisk innmelding til MSIS for leger: http://klinikermelding.fhi.no/.

Spørsmål om bruk og utfylling kan rettes til msis.drift@fhi.no. Les mer om Teknisk informasjon her: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/skjemaer-og-meldingsgang-msis/

 


Nedlastbar pdf-fil som kan utfylles elektronisk

    Om trykksaken

  • Utgitt: Revidert november 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet