Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2018.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2018.

Rapport

Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2018.

Publisert

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste sykdommene som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne infeksjoner, som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2018. Under omtalen av de ulike sykdommene er det lagt inn interaktive lenker til nettsider hvor de som ønsker kan finne ytterligere bakgrunnsinformasjon om de ulike sykdommene som omtales i rapporten.

Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste sykdommene som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne infeksjoner, som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2018. Under omtalen av de ulike sykdommene er det lagt inn interaktive lenker til nettsider hvor de som ønsker kan finne ytterligere bakgrunnsinformasjon om de ulike sykdommene som omtales i rapporten.


Nedlastbar som PDF

Om rapporten

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Lyngstad T.M., Krossness M. M., Salamanca B.V., Lange H., Nygård K., Jore S., Kapperud G., MacDonald E., Brandal L.T., Feruglio S.L., Grøneng G.M., Blystad H., Vold L..
  • ISSN elektronisk: 2387-6441

Sammendrag

Det totale antall meldte tilfeller av mat – og vannbårne infeksjoner i 2018 var omtrent på samme nivå som fjoråret.

Antall meldte tilfeller av campylobacteriose var noe lavere, men fortsatt på linje med foregående år. Antall meldte tilfeller av salmonellose ligger på omtrent samme nivå som i 2017 og er fortsatt under gjennomsnittet for de siste ti årene. Dette representerer en videreføring av den nedadgående trenden som vi har sett siden 2009. Antall tilfeller smittet innenlands har vært stabilt siden 2014 og utgjorde en fjerdedel av de meldte tilfellene av salmonellose i 2018.

Etter flere år med stadig økende antall meldte tilfeller av parasittinfeksjonene giardiasis og cryptosporidiose så vi en svak nedgang i 2018. Det kan indikere at antall tilfeller har stabilisert seg på det som er det endemiske nivået for Norge når det gjelder Giardia og Cryptosporidium basert på PCR diagnostikk.

For enterohemoragisk E. coli (EHEC) har antallet tilfeller økt jevnt de siste 10-15 årene og i 2018 ble det meldt 494 tilfeller sammenliknet med 406 i 2017 og 239 tilfeller i 2016. Av det totale antallet EHEC tilfeller i 2018 ble 27% og 22% klassifisert som henholdsvis mistenkt høyvirulent og høyvirulente EHEC, mens 51% ble klassifisert med lavvirulente varianter av EHEC. Antall meldte tilfeller av andre typer av E. coli enteritt gikk noe ned.

Diagnostikk av parasitter, virus og tarmpatogene E. coli, ble tidligere bare utført ved klinisk eller epidemiologisk indikasjon, og behandlende lege måtte spesifisere dette på rekvisisjonen til laboratoriet. Imidlertid har PCR-diagnostikk blitt mer tilgjengelig og er i økende grad tatt i bruk av flere laboratorier. Graden av underdiagnostisering av parasitter, virus og tarmpatogene E. coli antas derfor å være mindre enn før blant prøvene som blir analysert. Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella og Vibrio har alltid rutinemessig blitt undersøkt, slik at graden av underdiagnostisering antas å ha vært mindre for disse også tidligere. Innføring av PCR som rutine i primærdiagnostikken gjør det mulig å rutinemessig undersøke et bredt spektrum av smittestoff samtidig. Flere av de største medisinsk mikrobiologiske laboratoriene har allerede gått over til PCR-baserte bredscreeningsmetoder og undersøker alle innsendte feces-prøver for smittestoff som tidligere bare ble undersøkt på forespørsel. Dette er viktig å ta med i betraktningen når man ser på økning i antall tilfeller og blant annet insidensen som oppgis for ulike fylker.

Antall meldte tilfeller av tularemi var lavere enn i 2017 og det ble ikke meldt om noen utbrudd av tularemi i 2018. Det er forventet å se variasjon i antall tilfeller med tularemi fra år til år.

Det totale antall meldte tilfeller av vektorbårne sykdommer i 2018 ligger omtrent på samme nivå som i 2017. Antall meldte tilfeller av Lyme borreliose viste en liten reduksjon sammenlignet med fjoråret, men er på samme nivå som de siste tre årene. Det var en økning i skogflåttencefalitt sammenlignet med tidligere år. For Lyme borreliose og skogflåttencefalitt ble henholdsvis 365 og 22 tilfeller smittet innenlands. Antall meldte tilfeller av malaria er noe lavere i 2018 enn fjoråret og det vanligste smittestedet var i Afrika. For denguefeber var antall meldte tilfeller høyere enn fjoråret, og vanligste smittested var i Asia. Blant andre eksotiske vektorbårne sykdommene var det ingen meldte tilfeller av hverken zikafeber, gulfeber, Japansk encefalitt eller vestnilfeber i 2018.