Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

UV-stråling og folkehelse

En nasjonal arbeidsgruppe har nå klart et forslag til strategi for å redusere forekomst, dødelighet og kostnader forbundet med hudkreft i Norge. Målet er 25 prosent reduksjon i veksten av hudkreft i Norge innen 2040. Strategien skal også bidra til å redusere dødelighet av hudkreft gjennom tidligere oppdagelse. Tynnere svulster ved diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse.

Rapporten finnes på Statens stråleverns nettside, se under Eksterne lenker.

 • Utgitt: 2018
 • Av: Statens strålevern
 • Forfattere:

Hovedbudskap

Den nasjonale arbeidsgruppen med eksperter fra Statens strålevern, Helsedirektoratet, Folkehelsa, Kreftregisteret, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Bærum kommune har sendt forslag til nasjonal UV- og hudkreftstrategi over til Helse- og omsorgsdepartementet. Relevante fagetater og eksperter, frivillige organisasjoner og interessegrupper har bidratt i arbeidet innen spesifikke tema og gjennom høringsinnspill. Strategien dekker primær og sekundær forebygging for alle typer hudkreft og er tenkt å gjelde over en femårsperiode, fra 2019 til 2023. En samlet nasjonal arbeidsgruppe stiller seg bak forslaget til strategi.

Kan forebygges

Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge i løpet av de siste ti-årene. Norge er blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft -  den alvorligste formen for hudkreft. UV-stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til utvikling av hudkreft.

Hudkreft kan forebygges, og det er langt mer kostnadseffektivt å forebygge enn å behandle hudkreft. Generelt er prognosen god når hudkreft oppdages tidlig, og behandlingen blir da mindre omfattende.

-Det er viktig å øke folks kunnskap om tidlige tegn på mulig hudkreft. Samtidig er det viktig å ikke skape helseangst i befolkningen. Mange mennesker har et stort antall føflekker som aldri vil utvikle seg til hudkreft, sier forsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern. 

Hudkreft koster

Behandlingskostnadene for hudkreft er anslått til 450 millioner kroner årlig. De totale samfunnskostnadene knyttet til hudkreft anslås å ligge på 6,5 milliarder kroner årlig, viser beregninger fra Oslo Economics. Med økende andel eldre og tilgang til nye, livsforlengende medisiner, forventes kostnadene å øke betraktelig i årene som kommer. Dersom vi lykkes med målene i strategien vil samfunnskostnadene i løpet av en 15-års periode kunne reduseres med 2,8 milliarder kroner.

Strategien har fire målområder:

 1. Forebygging av hudkreft gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal forvalting
 2. Økt kunnskap og bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen
 3. Revurdere reguleringsregimet for solarier
 4. Målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft

Noen utfordringer knyttet til forebygging av hudkreft:

Mange soler seg for mye i sol eller solarium.

 • Solforbrenning i hhv. dagliglivet, på ferie og i solarium.
 • Vedvarende sterkt fokus på solbrun kropp som uttrykk for sunnhet, velvære, sosial status og attraktivitet.
 • Liten kunnskap om hvordan egen hudtype er knyttet til risiko for å bli solbrent og utvikling av hudkreft.
 • Mangelfull etterlevelse av forskriftskrav for solarier.
 • Hudkreft, spesielt føflekkreft oppdages ofte for sent, og dette medfører ressurskrevende behandling og for tidlig død.

Les strategien, med vedlegg her:

https://www.nrpa.no/publikasjon/strategiutkast-forebygging-av-hudkreft.pdf