Hopp til innhold

Brev

Forespørsel om å delta i forskning på humant papillomavirus (HPV)

Invitasjonsbrev for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 2002.

Modell av HPV-virus

Vær oppmerksom på at brevet finnes i to varianter, for henholdsvis menn og kvinner født i 2002. Kun nedlastbar.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2018, oppdatert juli 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet