Hopp til innhold

Skjema

Sjekkliste for tuberkuloseundersøkelse av spedbarn under 6 måneder

For spedbarn gjennomføres den pålagte tuberkuloseundersøkelsen ved ankomst som en konsultasjon med tolk. Undersøkelsen gjøres av lege eller annet helsepersonell på delegasjon fra lege.


Nedlastbar. Utfyllbar Word-fil.

    Om trykksaken

  • Utgitt: April 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet