Hopp til innhold

Brosjyre

Sammen for å redusere ulikheter i helse

Norske virksomheter, akademia og andre kan inngå samarbeid med aktører i EU-land som mottar EØS-midler. Her gir vi eksempler på helseprosjekter i ti land finansiert av EØS-midlene, der norske institusjoner har deltatt som prosjektpartnere.

Barn som leier hverandre

Gjennom EØS-midlene har norsk deltakelse skapt merverdi for målgruppene og kompetansemiljøer i partnerlandene, men også for tilsvarende miljøer i Norge.


Nedlastbar

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet