Hopp til innhold

Bok

Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller

Dette er en bok med fortellinger om et behandlingstilbud for kvinner som levde med omskjæring. Fortellingene er fra Ullevål sykehus, hvor et behandlingstilbud for disse kvinnene ble etablert i 2004.

forside til bok om kjønnslemlestelse og behandling

Tilbudet kom i stand i et nært samarbeid mellom den eritreiske jordmoren Sara Kashay og den norske gynekologen Sverre Sand.

Fortellerstemmen tilhører Sara Kashay. Hun forteller om sine erfaringer og reflekterer over dem. Dette er altså ikke forskning, men fortellinger og observasjoner fra det som var et pionerarbeid. Forhåpentligvis kan de være til hjelp i andres arbeid. 

Dette er en bok fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). NAKMI ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2018.


Trykt versjon.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2017
  • Av: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
  • ISBN elektronisk: 978-82-92564-33-2