Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Invasive infeksjoner. Årsrapport. Delrapport 6 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

I rapporten beskrives forekomsten av invasiv sykdom som skyldes infeksjon med meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae. Vaksiner er tilgjengelig mot flere av disse infeksjonene. Rapporten omtaler anbefalinger om bruk av vaksiner, og effekt av vaksiner.


  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg AS, Caugant DA, Haugen IL, Konsmo K, Steinbakk M, Storsæter J, Vestrheim DF, Watle SSV, Winje BA.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1894-9088

Bestill

Last ned:

Sammendrag

I 2016 ble det ikke observert store endringer i forekomst av invasive bakterielle
infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og
Haemophilus influenzae, sammenlignet med foregående år. Små barn er særlig
utsatt for invasive bakterielle infeksjoner. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys
vaksine mot 13 serotyper av pneumokokker og mot H. influenzae type b (Hib) for å
kontrollere forekomsten av alvorlig sykdom hos denne gruppen. Vaksiner mot
pneumokokker og Hib, samt meningokokker anbefales også til definerte risikogrupper.
I de siste årene har det vært meldt få tilfeller av invasiv meningokokksykdom. I 2016 ble
det meldt 23 tilfeller. Alle var enkelttilfeller og det ble ikke meldt om noen utbrudd med
flere tilfeller. Serogruppe B, Y og W var hyppigst forekommende. I løpet av de siste årene
har bruken av vaksine mot meningokokker økt, spesielt i aldersgruppen 16-19 år. I 2016
var i underkant av 40 % av avgangskullet fra videregående skole registrert som vaksinert
mot meningokokker i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).
 
Forekomsten av invasiv pneumokokksykdom gikk raskt ned etter introduksjon av
konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Færre tilfeller har
vært meldt både hos vaksinerte barn, og hos ikke-vaksinerte på grunn av flokkeffekt. I
2016 så vi en liten økning av meldte tilfeller blant eldre. Denne økningen skyldes først og
fremst typer av bakterien som vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ikke beskytter
mot. En lignende økning har vært sett i flere andre europeiske land. Nedsatt følsomhet for
penicillin og erytromycin ble funnet hos henholdsvis 5,1 % og 5,3 % av isolatene.
Det ble ikke observert store endringer i forekomst, aldersfordeling eller klinisk bilde for
invasiv sykdom forårsaket av gruppe A streptokokker. Genetisk karakterisering av
bakterieisolater viser at fordelingen av dominerende typer av bakterien er uendret fra
2015. Gruppe A streptokokker er fortsatt følsomme for de fleste antibiotika, og det er ikke
påvist resistens mot penicillin.
 
Vaksine mot Hib ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1992. Forekomsten av
invasiv sykdom forårsaket av Hib er svært lav, mellom ett og seks tilfeller årlig de siste
årene, og de fleste tilfellene er hos voksne og eldre. De fleste tilfellene av invasiv sykdom
forårsaket av H. influenza som meldes skyldes ikke-typbare stammer. I de siste årene har
forekomsten vært stabil.
Invasive infeksjoner. Årsrapport 2016.JPG