Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Invasive infeksjoner. Årsrapport 2016»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Invasive infeksjoner. Årsrapport 2016

Rapport

Invasive infeksjoner. Årsrapport 2016

Publisert

I rapporten beskrives forekomsten av invasiv sykdom som skyldes infeksjon med meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae. Vaksiner er tilgjengelig mot flere av disse infeksjonene. Rapporten omtaler anbefalinger om bruk av vaksiner, og effekt av vaksiner.

Invasive infeksjoner. Årsrapport 2016.JPG

I rapporten beskrives forekomsten av invasiv sykdom som skyldes infeksjon med meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae. Vaksiner er tilgjengelig mot flere av disse infeksjonene. Rapporten omtaler anbefalinger om bruk av vaksiner, og effekt av vaksiner.


Om rapporten

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg AS, Caugant DA, Haugen IL, Konsmo K, Steinbakk M, Storsæter J, Vestrheim DF, Watle SSV, Winje BA.
  • ISSN elektronisk: 1894-9088

Sammendrag

I 2016 ble det ikke observert store endringer i forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae, sammenlignet med foregående år. Små barn er særlig utsatt for invasive bakterielle infeksjoner. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys vaksine mot 13 serotyper av pneumokokker og mot H. influenzae type b (Hib) for å kontrollere forekomsten av alvorlig sykdom hos denne gruppen. Vaksiner mot pneumokokker og Hib, samt meningokokker anbefales også til definerte risikogrupper.

I de siste årene har det vært meldt få tilfeller av invasiv meningokokksykdom. I 2016 ble det meldt 23 tilfeller. Alle var enkelttilfeller og det ble ikke meldt om noen utbrudd med flere tilfeller. Serogruppe B, Y og W var hyppigst forekommende. I løpet av de siste årene har bruken av vaksine mot meningokokker økt, spesielt i aldersgruppen 16-19 år. I 2016 var i underkant av 40 % av avgangskullet fra videregående skole registrert som vaksinert mot meningokokker i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Forekomsten av invasiv pneumokokksykdom gikk raskt ned etter introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Færre tilfeller har vært meldt både hos vaksinerte barn, og hos ikke-vaksinerte på grunn av flokkeffekt. I 2016 så vi en liten økning av meldte tilfeller blant eldre. Denne økningen skyldes først og fremst typer av bakterien som vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ikke beskytter mot. En lignende økning har vært sett i flere andre europeiske land. Nedsatt følsomhet for penicillin og erytromycin ble funnet hos henholdsvis 5,1 % og 5,3 % av isolatene. Det ble ikke observert store endringer i forekomst, aldersfordeling eller klinisk bilde for invasiv sykdom forårsaket av gruppe A streptokokker. Genetisk karakterisering av bakterieisolater viser at fordelingen av dominerende typer av bakterien er uendret fra 2015. Gruppe A streptokokker er fortsatt følsomme for de fleste antibiotika, og det er ikke påvist resistens mot penicillin.

Vaksine mot Hib ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1992. Forekomsten av invasiv sykdom forårsaket av Hib er svært lav, mellom ett og seks tilfeller årlig de siste årene, og de fleste tilfellene er hos voksne og eldre. De fleste tilfellene av invasiv sykdom forårsaket av H. influenza som meldes skyldes ikke-typbare stammer. I de siste årene har forekomsten vært stabil.