Hopp til innhold

Veileder

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

Denne planveilederen for massevaksinasjon er andre utgave og er en sammenslåing av planene for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i helseforetak og i kommuner. De sistnevnte ble utarbeidet i 2008, og ble benyttet av mange kommuner og helseforetak under forrige pandemi i 2009/10.

Pandemi Massevaksinasjonsveileder 2016 OMSLAG_FORSIDE_010716_web.jpg

Denne planveilederen for massevaksinasjon er andre utgave og er en sammenslåing av planene for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i helseforetak og i kommuner. De sistnevnte ble utarbeidet i 2008, og ble benyttet av mange kommuner og helseforetak under forrige pandemi i 2009/10.


Sammendrag

Et viktig element i beredskapen mot pandemisk influensa er planlegging av og tilrettelegging for vaksinasjon. Kommunene og helseforetakene skal, som en del av sin smittevernberedskap, ha en oppdatert beredskapsplan hvor blant annet prosedyre for praktisk gjennomføring av massevaksinasjon inngår. For å bistå i den lokale planleggingen av dette arbeidet har Folkehelseinstituttet i samarbeid med flere sentrale aktører, utarbeidet ny planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak. 

Nedlastbar

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere:
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-733-3 978-82-8082-735-7