Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

Rapport

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

Publisert Oppdatert

Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjons-programmet i 2015: dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge rapport 2015.jpg

Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjons-programmet i 2015: dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.


Nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Oktober 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Aase, A, Barlinn, R, Bergsager, G m.fl..
  • ISSN elektronisk: 1894-4299

Sammendrag

Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2015, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

I tillegg gir den informasjon om de ulike overvåkingssystemene som brukes for å følge med på effekt og sikkerhet av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. En tilsvarende årsrapport er publisert for 2011, 2012, 2013 og 2014. I tillegg er det laget en tiårsrapport for barnevaksinasjonsprogrammet for perioden 2001–2010.

Barnevaksinasjonsprogrammet 2015

Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. I 2015 ble vaksiner mot følgende sykdommer tilbudt alle barn:

Rotavirussykdom, difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV), Haemophilus influenzae type b (Hib)-infeksjon, pneumokokksykdom (PKV), og meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)-infeksjon ble tilbudt alle jenter. Barn i definerte risikogrupper ble i tillegg tilbudt vaksine mot tuberkulose (BCG) og hepatitt B-infeksjon.

Vaksinasjonsdekningen er stabilt god for vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Sammenlignet med året før viser dekningsstatistikken for 2015 en liten oppgang i alle aldersgrupper for de fleste vaksinene. Dette skyldes mest sannsynlig samarbeidet mellom helsestasjonene og SYSVAK om bedret innrapportering av vaksinasjoner til SYSVAK.

I 2015 var det tredje årskullet som fikk tilbud om vaksinen fylt 16 år (jenter født i 1999), og 79 % er vaksinert med tre doser HPV-vaksine.

Vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksine er også god, men dekningsstatistikken for 16-åringene viser en tilsynelatende nedgang sammenlignet med året før. Dette kan forklares med at man har gjort en endring i beregningen av vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksine for 16-åringer. WHO konkluderer med at Norge har eliminert meslinger og rubella i perioden 2012-14. I følge Skandinavisk verifikasjonskomite har Norge også eliminert sykdommene i 2015.

Vaksine mot rotavirusinfeksjon ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1. september 2014. Fra januar 2015 til desember 2015 økte nasjonal vaksinasjonsdekning med rotavirusvaksine fra 77 % til 89 % for en dose og fra 65 % til 82 % for to doser.

Antall meldte mistenkte bivirkninger er sammenlignbart med tidligere år, og gir ingen grunn til å endre på gjeldende anbefalinger om vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Forekomst av sykdommene vi vaksinerer mot

Kronisk hepatitt B

Det ble meldt i underkant av 800 tilfeller av kronisk hepatitt B i 2015, hvorav majoriteten er født i utlandet. Av alle meldte tilfeller var 21 registrert med smittested Norge, 770 var smittet i utlandet og fem hadde ukjent smittested. 26 av de påviste kroniske hepatitt B-bærerne var norskfødte, 21 av disse oppga at de var smittet i Norge.

For tre av de norskfødte tilfellene meldt med kronisk hepatitt B var mor-barn smitte oppgitt som smittevei.

Kikhoste

Sammenlignet med året før har det vært en nedgang i meldte tilfeller av kikhoste. For alle aldersgrupper har det vært en liten nedgang i antall meldte tilfeller sammenlignet med 2014. Denne nedgangen i total forekomst er sannsynligvis forbundet med naturlige variasjoner i insidens, men kan også delvis være en effekt av boostervaksinering av ungdom i 10.klasse som ble innført i skoleåret 2013/2014.

Kusma

Sammenlignet med tidligere år var det i 2015 en sterk økning i meldte tilfeller av kusma i 2015. I 2015 ble det meldt om 181 tilfeller av kusma. Flesteparten av tilfellene (163) var en del av et utbrudd av kusma blant studenter i Trondheim. Utbruddet spredte seg i studentmiljøet bl.a. til Bergen og pågikk fra september 2015 til april 2016. Totalt ble 227 tilfeller meldt MSIS. Utbruddet var hovedsakelig blant vaksinerte studenter og indikerer suboptimal beskyttelse av genotype A-vaksinen mot genotype G-utbrudd. Av 199 tilfeller med kjent vaksinasjonsstatus var 192 (96.5 %) vaksinert (12 én gang og 180 to ganger). Det var lav forekomst av andre sykdommer vi vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet.