Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

Publisert

Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.

Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.


Sammendrag

De lokale rapportene finnes her

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2014 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet. Vi trakk tilfeldig 400 pasienter fra hvert av landets 61 sykehus. I alt besvarte 13 187 pasienter spørreskjemaet om pasienterfaringer på papir eller elektronisk. Dette gir en svarprosent på 60, noe som er den høyeste svarprosenten så langt og 14 prosent høyere enn tilsvarende undersøkelse i 2006.

Fortsatt positiv utvikling i pasienterfaringer med sykehus

Pasienter rapporterer stadig bedre erfaringer med norske sykehus. I 2012 rapporterte pasientene signifikant bedre erfaringer på to av indikatorene sammenlignet med 2011. I 2013 hadde dette økt til fire indikatorer, og i 2014 rapporterte pasientene bedre erfaringer på seks indikatorer sammenlignet med 2011. Pasientene rapporterte best erfaringer med pleiepersonellet og legene og hvordan sykehusene ivaretar pårørende, mens sykehusene skåret dårligst på erfaringer med utskrivingsprosessen, samhandling mellom sykehus og fastlege, ventetid og organisering av sykehusets arbeid. Dette er de samme områdene som har vært dårligst ved tidligere undersøkelser, selv om flere av disse fikk en noe bedre vurdering i 2014 enn i 2011.

Det er fortsatt betydelig variasjon i pasienterfaringer mellom sykehusene. Hvert sykehus ble sammenlignet med landssnittet på ni pasienterfaringsindikatorer. Minst forskjell var det på indikatoren som handler om hvordan pårørende blir ivaretatt. Her var forskjellen mellom beste og dårligste sykehus 15 poeng på en skala fra 0 til 100. Størst forskjell var det på indikatoren ventetid med 38 poengs forskjell. De ni pasienterfaringsindikatorene ble også slått sammen til et samlemål, en totalvurdering av sykehusets pasienterfaringer sammenlignet med andre sykehus. Formålet med totalvurderingen av pasienterfaringer er at pasienter og befolkningen skal få presentert resultatene på en enkel og forståelig måte. Samleskåren går fra 1 til 5, der 5 er best. Tre sykehus fikk skåren 1 og tre sykehus fikk skåren 5.
Det var mindre forskjeller mellom helseregionene på de fleste pasienterfaringsindikatorene. På regionnivå fikk Helse Midt-Norge den høyeste skåren på samtlige pasienterfaringsindikatorer og kom signifikant bedre ut enn gjennomsnittet på fire av indikatorene. På indikatorene standard og utskrivning er forskjellene mellom beste region (Helse Midt-Norge) og dårligste (Helse Vest) ikke ubetydelig, med 7 poeng på en skala fra 0 til 100.

Pasientopplevd pasientsikkerhet ble målt ut fra svar på tolv spørsmål om forekomst av ulike negative hendelser. Pasientsikkerhetsindikatoren som består av de disse spørsmålene varierer fra 0-100, der 100 er best. Det nasjonale gjennomsnittet var 86 i 2014 og signifikant bedre i 2014 enn i 2013. Indikatoren oppgis for hvert sykehus og HF, men sammenligner ikke sykehus/HF da den ikke er case-mix justert. Personalets håndtering av feil og unødige problemer når de har oppstått er det enkeltområdet som ifølge pasientene har størst forbedringspotensial. I alt 51 prosent av de som oppga at det var skjedd feil/unødige problemer, rapporterte at personalet ikke i det hele tatt, i liten eller i noen grad tok hånd om feilen på en tilfredsstillende måte.

Lokale rapporter

1. Østfold

2. Ahus

3. Hamar

4. Gjøvik

5. Kongsvinger

6. Lillehammer

7. Tynset

8. Elverum

9. Ullevål

10. Rikshospitalet

11. Aker 2014

12. Radiumhospitalet

13. Drammen

14. Ringerike

15. Kongsberg

16. Bærum

17. Sunnaas

18. Notodden

19. Skien og Porsgrunn

20. Vestfold

21. Kristiansand

22. Arendal

23. Flekkefjord

24. Diakonhjemmet

25. Lovisenberg

26. Martina Hansen

27. Feiring

28. Glittre

29. Revmatismesykehuset Lillehammer

30. Betanien

31. Stavanger

32. Stord

33. Haugesund

34. Odda

35. Haukeland

36. Voss

37. Hagevik

38. Lærdal

39. Førde

40. Nordfjord

41. Haraldsplass

42. Revmatismesykehuset Haugesund

43. Ålesund

44. Volda

45. Kristiansund

46. Molde

47. St. Olav

48. Orkdal

49. Levanger

50. Namsos

51. Mo i Rana

52. Sandnessjøen

53. Mosjøen

54. Bodø

55. Vesterålen

56. Lofoten

57. Tromsø

58. Harstad

59. Narvik

60. Hammerfest

61. Kirkenes

62. Innlandet HF

63. Oslo universitetssykehus HF

64. Vestre Viken HF

65. Telemark HF

66. Sørlandet HF

67. Private med opptaksområde sør-øst

68. Private spesialsykehus sør-øst

69. Fonna HF

70. Bergen HF

71. Førde HF

72. Private vest

73. St. Olavs Hospital HF

74. Nord-Trøndelag HF

75. Møre og Romsdal HF

76. Helgeland HF

77. Nordland HF

78. UNN HF

79. Finnmark HF

80 Helse Sør-Øst RHF

81. Helse Vest RHF

82. Helse Midt-Norge RHF

83. Helse Nord RHF

 

 

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-961-8