Hopp til innhold

Rapport

Miljøgifter i innemiljøet. Ftalater, PCB, PBDE og klorparafiner i norske innemiljøer

En rekke forbrukerprodukter og byggematerialer inneholder potensielt helseskadende kjemikalier.

Miljøgifter i innemiljøet.jpg

En rekke forbrukerprodukter og byggematerialer inneholder potensielt helseskadende kjemikalier.


Sammendrag

Kort sammendrag

I de senere år har flere studier antydet at innemiljøet kan bidrag til menneskers eksponering for miljøgifter. En rekke forbrukerprodukter og byggematerialer inneholder potensielt helseskadende kjemikalier. For å kartlegge om denne type kjemikalier gjenfinnes i inneluften, har Folkehelseinstituttet foretatt en gjennomgang av foreliggende internasjonal litteratur og gjort faktiske målinger i norske innemiljøer.
 
Resultatene viser at for de fleste av de undersøkte stoffene er inntak via mat en større kilde enn inneluften man puster inn. For de undersøkte plastmyknerne (ftalater) synes imidlertid inneluften å bidra i samme størrelsesorden som matinntaket. Videre kan vi ikke utelukke at inneluften kan være en viktig kilde til eksponering for klorparafiner. Den helsemessige betydningen av funnene er ikke vurdert for denne studien spesifikt, men på generelt grunnlag kan man si at eksponeringen for denne typen regulerte kjemikalier bør reduseres.

Om rapporten

  • Utgitt: 10.2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Sakhi AK, Becher R, Bølling AK, Becher G, Schwarze P, Christoffersen J, Thomsen C.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-685-5