Hopp til innhold

Brosjyre

Håndhygiene: Alltid rene hender

Brosjyren beskriver hvorfor, når og hvordan håndhygiene bør utføres blant pasienter og besøkende i helseinstitusjoner. Brosjyren deles ut til pasienter ved innleggelse eller under opphold i helseinstitusjon, og legges tilgjengelig for besøkende i fellesarealer.