Hopp til innhold

Brosjyre

Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG-vaksine

  • Utgitt: November 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
Vaksinasjon av barn mot tuberkulose.jpg

Denne brosjyren orienterer om vaksinasjon mot tuberkulose. Den er ment som en kort orientering til foreldre som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen. BCG-vaksine anbefales til friske barn ved 6-ukers alder som tilhører denne risikogruppen. Brosjyren inneholder informasjon på flere språk; norsk, engelsk, fransk, spansk, russisk, somalisk, arabisk og urdu.

Parallell tekst på flere språk. Kun nedlastbar.