Hopp til innhold

Brosjyre

Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG-vaksine

Denne brosjyren orienterer om vaksinasjon mot tuberkulose. Den er ment som en kort orientering til foreldre som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen. BCG-vaksine anbefales til friske barn ved 6-ukers alder som tilhører denne risikogruppen. Brosjyren inneholder informasjon på flere språk; norsk, engelsk, fransk, spansk, russisk, somalisk, arabisk og urdu.

Vaksinasjon av barn mot tuberkulose.jpg

Parallell tekst på flere språk. Kun nedlastbar.

    Om trykksaken

  • Utgitt: November 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet