Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

Publisert

Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-911-3

Hovedbudskap

Hovedrapporten  og de lokale rapportene

Bakgrunn

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) i oppdrag å planlegge og gjennomføre en landsdekkende undersøkelse av pasienterfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern i 2014. Sist gang Kunnskapssenteret gjennomførte en lignende undersøkelse var i 2005.

Oppdraget ble bestilt våren 2014 og på grunn av både tid og ressurser ble ikke alle institusjoner målt, men 25 prosent av institusjonene ble trukket tilfeldig innenfor hver region slik at undersøkelsen ble mest mulig landsrepresentativ. Både offentlige institusjoner og private institusjoner med avtaler med de regionale helseforetakene ble inkludert i undersøkelsen.

Metode

Spørreskjemaet fra undersøkelsen i 2005 hadde dokumentert tilfredsstillende reliabilitet og validitet, og ble utviklet i samarbeid med SINTEF Helse og en referansegruppe bestående av helsepersonell og representanter fra Mental Helse. Spørreskjemaet fra den nasjonale undersøkelsen i 2005 ble derfor videreutviklet og brukt i denne undersøkelsen. Metodene som ble brukt i utviklingsarbeidet med skjemaet følger Kunnskapssenterets standardmetoder som blant annet innebærer litteraturgjennomgang og intervjuer med pasienter.

 

Datainnsamlingsmetoden ble i tillegg videreutviklet i et forsøk på å øke svarprosenten som var 35 i 2005. I 2005 ble undersøkelsen gjennomført postalt og sendt hjem til pasienten en til fire uker etter utskrivning, mens datainnsamlingen i 2014 ble gjennomført mens pasientene ennå var innlagt ved institusjonen.

Resultat

Av de 26 spørsmålene i 2005-skjemaet ble 19 beholdt. I 2014-versjonen av skjemaet ble det tilføyd 22 nye spørsmål. De nye spørsmålene omhandlet blant annet miljø og aktivitetstilbud, fritt sykehusvalg, alt i alt vurderinger, samhandling, ventetid, mottakelse, pasientsikkerhet og informasjon. For å utdype de kvantitative resultatene ble to åpne spørsmål inkludert avslutningsvis i spørreskjemaet. Det endelige spørreskjemaet som ble brukt i 2014-undersøkelsen er vist i vedlegg 3.

Undersøkelsen ble gjennomført på en avtalt dag høsten 2014 og alle utvalgte institusjoner gjennomførte undersøkelsen i samme uke. Institusjonene var selv ansvarlig for datainnsamlingen, mens Kunnskapssenteret stod for planlegging og koordinering av datainnsamlingen, i tillegg til sammenstilling og rapportering fra undersøkelsen.

Resultater fra undersøkelsen presenteres i egne rapporter.