Hopp til innhold

Rapport

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012. Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger

Rapporten gir en samlet oversikt over resultatene knyttet til Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien, i årene 2008, 2010 og 2012. Studien følger utviklingen av overvekt og fedme blant tredjeklassinger over tid.

Rapporten gir en samlet oversikt over resultatene knyttet til Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien, i årene 2008, 2010 og 2012. Studien følger utviklingen av overvekt og fedme blant tredjeklassinger over tid.


Sammendrag

Hovedfunnene tyder på at forekomsten av overvekt og fedme i gjennomsnitt har stabilisert seg blant barn i Norge. Utfordringen er derimot at en betydelig andel barn med overvekt, fedme og bukfedme er i grupper knyttet til familiens sosioøkonomiske status, foreldrenes sivilstand og om de bor i små eller store kommuner (by/land).

Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI).

Om rapporten

  • Utgitt: 2014:3
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Hovengen R, Biehl A og Glavin K.
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-631-2
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-632-9