Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten

  Oppdrag for å finne systematiske oversikter om effekten av tiltak for å bedre farmasøyttjenesten.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling

  Systematiske oversikter om effekten av tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Anbefalinger for bruk av anthraxvaksine

  En arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport om bruk av anthraxvaksine (miltbrannvaksine) i Norge. En engelskprodusert vaksine er lagerført ved Folkehelseinstituttet. Vaksinen

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelser

  Sviktende oppfølging skyldes ofte en kombinasjon av menneskelige feil og mangelfulle rutiner. I dette materialet er seks hovedkategorier av svikt identifisert.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier

  Dette litteratursøket ble gjort som en forberedelse til å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier, men med et mer spissformulert PICO-spørsmål.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 7. Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge

  Et systematisk litteratursøk for å finne studier som har undersøkt effekt av eller erfaringer med boligsosiale tiltak.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose

  I denne tredje og siste delrapporten oppsummerer vi forskning om effekt av langtids mekanisk ventilering for pasienter med cystisk fibrose og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 9. Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi

  Internettbasert psykologisk terapi kan redusere kronisk smerte og symptomene på angst og depresjon hos personer med ulike muskel- og skjelettlidelser.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

  Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Fysisk trening bedrer kognitiv funksjon hos personer med demens

  Fysisk trening bedrer muligens kognitiv funksjon og evne til å utføre daglige aktiviteter (ADL) hos personer med demens.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Usikkert om lengre antibiotikakur har effekt ved borreliainfeksjon

  Dokumentasjonen for å vurdere om lengre antibiotikabehandling enn 10-14 dager gir bedre effekt for pasienter med borreliainfeksjon er usikker.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn

  Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn. Bruk av probiotika øker også trolig overlevelsen blant disse barna og korter ned sykehusoppholdet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Forebygging av ideologisk radikalisering

  Identifisering av empiriske studier som undersøker effekten av og erfaringer med tiltak som har til hensikt å forebygge radikalisering, fortrinnsvis blant ungdom.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 15. Gynekologiske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

  Denne systematiske oversikten hadde som mål å oppsummere empirisk kvantitativ forskning om gynekologiske konsekvenser av kjønnslemlestelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens

  Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater, og alle konklusjoner er basert på dokumentasjon av lav eller svært lav kvalitet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Psykososiale og psykologiske tiltak for forebygging av fødselsdepresjon

  Fødselsdepresjon kan føre til alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Resultatene viser at psykososiale og psykologiske tiltak reduserer antall kvinner som utvikler fødselsdepresjon.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013 (Legemiddelstatistikk 2014:2)

  Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 19. Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom

  Formålet er å presentere funn fra systematiske oversikter av høy kvalitet som oppsummerer resultater om effekt av psykologiske tiltak gitt i primærhelsetjenesten til barn med alvorlig somatisk sykdom.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko. Cochrane: Kort oppsummert

  Progesteron til gravide kvinner som tidligere har født for tidlig forhindrer muligens for tidlig fødsel. Det viser en Cochrane-oversikt fra 2013.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert