Hopp til innhold

Trykksak

Veileder om tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper

Folkehelseinstituttet gir og tilbakekaller godkjenning som skadedyrbekjemper. Vilkåret for slik godkjenning er at vedkommende har nødvendig kunnskap om og praksis fra skadedyrbekjempelse. Godkjenningen skal tilbakekalles «dersom vilkårene er bortfalt, eller skadedyrbekjemperen anses uskikket til å utøve virksomheten». Dette følger av forskrift om skadedyrbekjempelse (§ 4-2 jf. § 4-1). Denne veilederen omhandler regelverk og praksis om tilbakekall av godkjenning som nevnt.


    Om trykksaken

  • Utgitt: 2013, revidert 2014
  • Av: Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Tilsynsmyndighet i kommunene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet