Hopp til innhold

Trykksak

Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser

Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø (substitusjonsprinsippet, § 1-1). Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og/eller utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse (§ 3-1). Nasjonalt Folkehelseinstitutt godkjenner skadedyrbekjempere (§ 4-2). Kommunen har den viktige rollen som tilsynsmyndighet for skadedyrbekjempelser (§ 5-2) og skal påse at disse gjennomføres i henhold til skadedyrforskriften.


    Om trykksaken

  • Utgitt: 2013, revidert 2016
  • Av: Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Tilsynsmyndighet i kommunene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet