Hopp til innhold

Plakat

Håndhygiene til rett tid – Pasient i seng

  • Utgitt: Mai 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
Illustrasjon: WHO/Folkehelseinstituttet

Plakaten er en påminnelse til helsepersonell om å utføre håndhygiene i henhold til Verdens helseorganisasjons anbefalinger, "My 5 Moments for Hand Hygiene". Plakaten henges på personalrom, vaktrom, medisinrom, dekontamineringsrom (skyllerom) med flere. Trykt utgave av plakaten er kun tilgjengelig i A3-format på bokmål. Den nedlastbare plakaten i A4-format finnes både på bokmål og nynorsk.

Finnes trykt og til nedlasting.