Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder
Smittevern 21

Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner - nasjonal veileder

Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdaterte anbefalinger om forebygging av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner, primært kateterassosierte. Anbefalingene omhandler bruk av blærekateter over kortere perioder (uker).

Trykt og nedlastbar. Bokmål.

  • Utgitt: Februar 2013
  • Pris: 100 kr
  • Fagernes M, Sorknes N, Lingaas E. Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner - nasjonal veileder. Veileder Februar 2013. ISBN: 978-82-8082-547-6, ISBN (elektronisk): 978-82-8082-548-3, ISSN: 1500-8479. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned eller bestill

Veilederen baserer seg i hovedsak på resultater av forskning og nyere internasjonale anbefalinger for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus. Anbefalingene er imidlertid i stor grad direkte overførbare til sykehjem og andre steder hvor helsepersonell har kontakt med pasienter med blærekateter.

Også i nettbasert utgave

Veilederen har også en nettbasert utgave. Denne vil alltid inneholde sist oppdaterte versjon av teksten.

Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner - nettbasert veileder – elektronisk versjon

 

 

Forside_2013_urinveisinfeksjoner.jpg