Hopp til innhold

Statistikk

Reseptregisteret 2007-2011. Tema: Legemidler og eldre / The Norwegian Prescription Database 2007–2011. Topic: Drug use in the elderly

Rapporten er et temanummer med fokus på eldres bruk av legemidler. Temakapitlet (del 1 i rapporten) inneholder en del nøkkeltall om legemiddelbruk hos eldre fra 65 år, og fokuserer på noen utvalgte legemiddelgrupper og bruken av disse hos eldre.

Rapporten er et temanummer med fokus på eldres bruk av legemidler. Temakapitlet (del 1 i rapporten) inneholder en del nøkkeltall om legemiddelbruk hos eldre fra 65 år, og fokuserer på noen utvalgte legemiddelgrupper og bruken av disse hos eldre.


Sammendrag

Generell informasjon om Reseptregisteret, legemiddelstatistikk, klassifikasjon av legemidler og målemetoder finnes i rapportens del 2.

Del 3 inneholder noen nøkkeltall fra Reseptregisteret og et omfattende tabellverk med opplysninger om antall
individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode (2007–2011).

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2012:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Marit Rønning, Christian Berg, Hege Salvesen Blix, Helene Margrethe Devold, Irene Litleskare, Milada Mahic, Solveig Sakshaug, Randi Selmer.
  • ISSN trykt: 1890-9647
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-493-6
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-494-3