Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

Internasjonale sammenligninger tyder på at psykiske helseplager er mer utbredt i de fleste andre europeiske land sammenlignet med Norge. Psykiske plager som angst- og depresjonslignende plager, søvnvansker og redusert mestring er likevel et betydelig folkehelseproblem i Norge. Det viser denne rapporten fra Folkehelseinstituttet.


  • Utgitt: 2011:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Bang Nes R, Clench-Aas J.
  • ISSN TRYKT: 1503-1403
  • ISSN ELEKTRONISK:
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-445-5
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-446-2

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten bygger på nasjonale analyser hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse i 2008, og presenterer blant annet nasjonale beregninger av den psykiske helsetilstanden (psykiske plager). Rapporten presenterer også europeiske sammenligninger. Folkehelseinstituttet har utført analysene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet og fylkesmennene/fylkeslegene har fått rapporten tilsendt i posten.