Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

Internasjonale sammenligninger tyder på at psykiske helseplager er mer utbredt i de fleste andre europeiske land sammenlignet med Norge. Psykiske plager som angst- og depresjonslignende plager, søvnvansker og redusert mestring er likevel et betydelig folkehelseproblem i Norge. Det viser denne rapporten fra Folkehelseinstituttet.


  • Utgitt: 2011:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Bang Nes R, Clench-Aas J.

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten bygger på nasjonale analyser hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse i 2008, og presenterer blant annet nasjonale beregninger av den psykiske helsetilstanden (psykiske plager). Rapporten presenterer også europeiske sammenligninger. Folkehelseinstituttet har utført analysene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet og fylkesmennene/fylkeslegene har fått rapporten tilsendt i posten.