Hopp til innhold

Rapport

Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2005 og 2006)

Vannverksregisteret er en nasjonal database med årlig innsamling av data fra rapporteringspliktige vannverk. Denne rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall fra Vannverksregisteret basert på to datainnsamlinger fra februar til juni 2006 og fra februar til juni 2007.

Vannverksregisteret er en nasjonal database med årlig innsamling av data fra rapporteringspliktige vannverk. Denne rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall fra Vannverksregisteret basert på to datainnsamlinger fra februar til juni 2006 og fra februar til juni 2007.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten består av to separate deler, den første med data fra 2005 og den andre med data fra 2006.

Rapporten inneholder opplysninger om eierform, størrelsesfordeling, ledningsnett, høydebasseng, vannkilder, vannuttak, vannforbruk, vannbehandling, manglende desinfeksjon og vannkvalitet.

Det er også gjort en del analyser av påvist E. coli i ulike vannkilder og etter desinfeksjon. Disse funnene presenteres i ulike tabeller i kapittel 9.

Om rapporten

  • Utgitt: April 2010
  • Forfattere: Myrstad, Nordheim og Einan.