Hopp til innhold

Prosjekt

Verdier, holdninger og politiske valg knyttet til dagens narkotikapolitikk (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitiske tilnærming med sterkt fokus på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene.


Sammendrag

Myndigheter verden over har justert politikken for å ta hensyn til brukeres helse og velferd, skadene fra illegale markeder og kostnadene av tiltakene som er i bruk. Narkotikapolitikken er et komplisert felt da tiltak får konsekvenser på en rekke ulike områder. Politiske valg vil dermed reflektere både bakenforliggende verdier, valg av kausale modeller, samt hvilke tiltak man ser som politisk relevante.

Prosjektet tar sikte på å bedre beslutningsgrunnlaget for rusmiddelpolitikken ved å utvikle et sett av empiriske indikatorer som måler dagens politikk og relevante utfall, strukturert på en måte som klargjøre hvilke avveininger vi står overfor.

I tråd med dette vil vi også studere utfall knyttet til rusmiddelbruk og avhengighetsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Ved hjelp av registerdata vil vi se nærmere på hvordan slik behandling påvirker utfall som sykelighet, mortalitet, yrkesdeltagelse, trygdeforløp, familiedannelse, fertilitet, bruk av sosial- og helsetjenester og kriminalitet.

Prosjektet er et samarbeid med Frischsenteret, SERAF, HELED, og DrugScience.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak av Daniel Bergsvik, med Ole Røgeberg ved Frischsenteret som prosjektleder.

Om prosjektet


Kontaktperson FHI

Daniel Bergsvik