Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Vektendring hos gravide med fedme: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Vi skal lage en systematisk oversikt om effekter av livsstilstiltak med mål om lav vektøkning (mindre enn fem kg) eller vekttap for gravide med før-gravid kroppsmasseindeks større enn eller lik 30.

Sammendrag

Fedme hos gravide kvinner og høy vektøkning i svangerskapet øker risikoen for en rekke skadelige utfall hos mor og barn. I 2009 kom Institute of Medicine (IOM) i USA med anbefaling om at kvinner med fedme, definert som før-gravid kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 30, bør sikte mot 5-9 kg vektøkning i svangerskapet. Slik begrenset vektoppgang vil være gunstig både for mors og barnets helse. Disse anbefalingene skiller imidlertid ikke på ulike grader av fedme. Økt grad av fedme hos mor er forbundet med høyere risiko for de ugunstige helseutfallene. Det er ønskelig å utrede om det er trygt for barnet at kvinner med fedme, spesielt de med før-gravid KMI ≥ 35, har enda lavere vektøkning eller vekttap under svangerskapet. Risiko for barnet kan være økt forekomst av dødfødsel, prematur fødsel og lav fødselsvekt. Denne rapporten blir en systematisk oversikt om effekter av livsstilstiltak med mål om lav vektøkning (<5 kg) eller vekttap for gravide med før-gravid KMI ≥ 30.

Se hele prosjektplanen i spalten til venstre.

Om prosjektet