Hopp til innhold

Prosjekt

Vaksinasjon av barn under 2 år (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet ønsker å finne svar på når barn i Norge vaksineres frem til to års alder, inkludert premature og syke nyfødte.


Sammendrag

Barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for alle barn i Norge. En høy vaksinasjonsdekning er nødvendig for å hindre utbrudd av sykdommene vi vaksinerer mot. Barn som er fullbårne vil ha noe beskyttelse av antistoffer fra mor de første levemånedene. Denne beskyttelse avtar deretter gradvis.  Dersom barna vaksineres senere enn ved anbefalt alder kan dette medføre økt risiko for alvorlige infeksjoner.

Vi ønsker å finne svar på når barn i Norge vaksineres frem til to års alder, inkludert premature og syke nyfødte. I tillegg vil vi se på hvor mange som får utsatt oppstart av vaksinasjon, hvor mange som ikke blir vaksinert og hvordan barn vaksineres. Geografiske og tidsmessige forskjeller vil beskrives. Videre vil vi studere prematures risiko for vaksineforebyggbare sykdommer og vaksineeffekt. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om vaksinasjon av barn. Dette kan bidra til bedre råd om vaksinasjon av barn under 2 år.

  • Vaksineres barn i Norge ved anbefalt alder?
  • Kan vi få mer kunnskap om barnevaksinasjonsprogrammet slik at vi kan sikre de yngste barna best mulig beskyttelse?
  • Kan beskrivelse av alder ved vaksinasjon være et supplement til den årlige vaksinasjonsstatistikken?
  • Har barn født før termin større risiko for kikhoste og alvorlig pneumokokkinfeksjon enn barn født til termin?
  • Vaksineres barn født før termin etter anbefalingene?
  • Vaksineres barn med medfødte misdannelser etter anbefalingene?

Studien benytter data fra medisinsk fødselsregister, nasjonalt vaksinasjonsregister, meldesystem for smittsomme sykdommer og statistisk sentralbyrå. Studien er godkjent av Regional medisinsk etisk komité.

 

Om prosjektet