Hopp til innhold

Prosjekt

Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi har mottatt forslag fra Trondheim kommune og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen ved Uni Research Helse om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.


Sammendrag

I Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten (2014-2015) pekes det på at dagens helse- og omsorgstjeneste er organisatorisk fragmentert og at vi trenger bedre samhandling og samordning på tvers av dagens deltjenester og sterkere satsning på forebygging. For å oppnå dette foreslås opprettelsen av flerfaglige primærhelseteam som et ledd i en mer overordnet plan for samorganisering av allmennlegene. Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet mottok i denne forbindelse et forslag fra Trondheim kommune og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen ved Uni Research Helse om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

Hele prosjektplanen i pdf-format kan lastes ned fra spalten til venstre.

Om prosjektet