Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi har mottatt forslag fra Trondheim kommune og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen ved Uni Research Helse om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.


Sammendrag

I Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten (2014-2015) pekes det på at dagens helse- og omsorgstjeneste er organisatorisk fragmentert og at vi trenger bedre samhandling og samordning på tvers av dagens deltjenester og sterkere satsning på forebygging. For å oppnå dette foreslås opprettelsen av flerfaglige primærhelseteam som et ledd i en mer overordnet plan for samorganisering av allmennlegene. Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet mottok i denne forbindelse et forslag fra Trondheim kommune og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen ved Uni Research Helse om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

Hele prosjektplanen i pdf-format kan lastes ned fra spalten til venstre.

Start

11.2017

Slutt

09.2018

Status

Avsluttet

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Signe Louise Forsetlund

Prosjektdeltakere ved FHI

Gyri Hval

Gunn Elisabeth Vist

Eksterne prosjektdeltakere

Laila Hov, VID vitenskapelige høgskole, Aase Aamland, AFE, Bergen