Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

TRANSFER rammeverk (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.


  • Slutt

    Løpende prosjekt

  • Status

    Pågående

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Mål

  1. Å veilede oversiktsforfattere i hvordan identifisere og vurdere faktorer som kan påvirke et tiltaks anvendbarhet og overførbarhet, på en systematisk og transparent måte gjennom hele oversiktsprosessen.
  2. Å presentere vurderinger av anvendbarhet og overførbarhet på en systematisk og transparent måte.
  3. Å legge til rette for dialog mellom oversiktsforfattere og beslutningstakere (eller bestillere av systematiske oversikter).

Bakgrunn

Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger. Studiene som inngår i en systematisk oversikt kan variere betraktelig når det gjelder kjennetegn ved utvalget, geografisk plassering, tid, eller mer sammensatte faktorer som politisk klima, samfunnsorganisering, familiestruktur eller kultur. Disse faktorene kan påvirke hvor generaliserbare funnene fra den systematiske oversikten er til den settingen som sluttbrukerne er interessert i. Denne generaliserbarheten kan være relevant for oversiktsforfatternes eller sluttbrukernes tillit til funnene.

Oversiktsforfattere kan bruke GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) når de skal vurdere kvaliteten på funn. Særlig området Indirectness gir mulighet til å uttrykke mindre tillit til funnene dersom utvalg, tiltak eller utfall er forskjellige fra de man er interessert i, eller dersom det ikke er en direkte sammenligning mellom de alternative tiltakene. Dette innebærer likevel ikke at man på en systematisk og transparent måte vurderer og presenterer betydningen av spesifikke faktorer for anvendbarhet eller overførbarhet av funnene fra den systematiske oversikten til den aktuelle settingen.

Anvendbarhet: Hvorvidt funnene fra en systematisk oversikt kan anvendes i en bestemt setting eller på et bestemt utvalg (The Cochrane Library. In: Higgins J, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.; 2011. No. 5.1.0: March 2011)

Overførbarhet: Hvorvidt effekten av tiltaket funnet i den systematiske oversikten vil være like stor i en bestemt setting eller utvalg. (Wang S, Moss JR, Hiller JE. Applicability and transferability of interventions in evidence-based public health. Health Promot Int 2006; 21(1):76-83).

Metode

Prosjektet er utviklet ved hjelp av to parallelle metoder: et systematisk søk etter eksisterende sjekklister/rammeverk/veiledninger; samt fokusgrupper med beslutningstakere for å identifisere faktorer som kan påvirke anvendbarhet og overførbarhet.