Hopp til innhold

Prosjekt

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for hjerte-karsykdom (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan støy på natten påvirker folks helse. I dette prosjektet vil det tas i bruk epidemiologiske metoder for å se på sammenheng mellom trafikkstøy og ulike helseutfall, deriblant selvrapportert søvnkvalitet og bruk av medikamenter mot søvnproblemer og forhøyet blodtrykk.


Sammendrag

Det er beregnet at om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for støynivåer utenfor sin bolig som overskrider de anbefalte verdier på 55 dB. Det antas at bortimot en halv million er svært plaget av støy i Norge, og støy fra vegtrafikken er den dominerende kilden. Videre er det estimert at om lag 5 % har problemer med nattesøvnen på grunn av støy.

Undersøkelser de senere år antyder en sammenheng mellom trafikkstøy og økt risiko for forhøyet blodtrykk og iskemisk hjertesykdom. Noen få studier peker i retning av at spesielt støy på natten kan være det mest avgjørende med hensyn til helserisiko på grunn av støy. De umiddelbare virkningene av støyeksponering, som oppvåkninger og lettere søvn, er godt dokumentert. I tillegg er det også vist at støy kan gi kortvarige økninger i hjertefrekvens og blodtrykk under søvn. De langvarige konsekvensene av nattestøy er imidlertid lite studert, og kunnskapen er mangelfull.

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan støy på natten påvirker folks helse. I dette prosjektet vil det tas i bruk epidemiologiske metoder for å se på sammenheng mellom trafikkstøy og ulike helseutfall, deriblant selvrapportert søvnkvalitet og bruk av medikamenter mot søvnproblemer og forhøyet blodtrykk. Et av målene er å undersøke sammenheng mellom eksponering for trafikkstøy på natten og ulike kjente risikofaktorer for hjerte-karsykdom som BMI, midje-hofte ratio, serum glukose og type 2 diabetes. I denne studien vil vi bruke data fra Helseundersøkelsen i bydeler og regioner i Oslo (HUBRO) fra 2000-01 og fra oppfølgingsundersøkelsen Helse og Miljø i Oslo (HELMILO) som ble gjennomført i 2009, samt data fra Reseptregisteret. For alle personer inkludert i undersøkelsene er det beregnet gjennomsnittlig støyeksponering på natt fra vegtrafikk.

Om prosjektet


Kontaktperson FHI

Gunn Marin Aasvang