Hopp til innhold

Prosjekt

Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.


Sammendrag

I dette prosjektet studerer vi tobakksbruk blant unge i et helhetlig perspektiv, med fokus på brukens sosiale og symbolske mening, brukssituasjoner og –praksiser (inkludert dobbeltbruk), og hvordan unge oppfatter snus i forhold til røyking, for eksempel når det gjelder sosial aksept og relativ risiko.

 Prosjektet bruker både kvalitative (fokusgruppe) og kvantitative (ESPAD) data.

 Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak med Ingeborg Lund som prosjektleder

Om prosjektet