Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling (prosjektbeskrivelse)

Hva skal til for at rusmisbrukere i behandling skal endre sine rusvaner? Hvordan kan endringene forklares?

Hensikten med prosjektet har vært å studere endringer i rusmiddelbruk, psykisk og fysisk helse, familie og sosiale forhold, kriminalitet og utdanning/beskjeftigelse for narkotikabrukere gjennom en tiårs periode.

Datagrunnlaget er en prospektiv studie av 481 narkotikabrukere rekruttert fra 20 behandlingstiltak. Pasientene er intervjuet ved inntak i behandling og ved fire oppfølgingstidspunkter: etter 1, 2, 7 og 10 år.

Prosjektet inkluderer også selvutfyllingsdata og kobling til registerdata: Strafferegisteret, RT, SSB og Dødsårsaksregisteret.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak med Grethe Lauritzen som prosjektleder

Om prosjektet

  • Status Pågående
  • Finansiert av Folkehelseinstituttet og Forskningsrådet
  • Tilknyttet avdeling Rusmidler og tobakk