Hopp til innhold

Prosjekt

TAVI ved alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Bestillerforum RHF har gitt oss i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet og helseøkonomiske konsekvenser av TAVI i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.


Sammendrag

Hjertesvikt grunnet aortastenose er et økende helseproblem hos eldre. Behandling av alvorlig aortasetnose er først og fremst kirurgisk utskifting av aortaklaffene. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) er et alternativ til tradisjonell utskifting av hjerteklaffer med åpen kirurgi. TAVI ble tatt i bruk i Norge i 2008 for utvalgte pasienter med høy operativ risiko og pasienter som av andre grunner ikke kan gjennomgå åpen kirurgi. Bruk av TAVI har vært begrenset på grunn av usikkerhet knyttet til risiko for bivirkninger. Bruken av TAVI er imidlertid økende, og TAVI er nå foreslått som behandlingsalternativ også for pasienter med intermediær operativ risiko.

Bestillerforum RHF i Nye Metoder ga i april 2017 Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet og økonomiske konsekvenser av å utvide indikasjonen for TAVI til å omfatte behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.

Hjertesvikt grunnet aortastenose er et økende helseproblem hos eldre. Behandling av alvorlig aortasetnose er først og fremst kirurgisk utskifting av aortaklaffene.  Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI) er et alternativ til tradisjonell utskifting av hjerteklaffer med åpen kirurgi. TAVI ble tatt i bruk i Norge i 2008 for utvalgte pasienter med høy operativ risiko og pasienter som av andre grunner ikke kan gjennomgå åpen kirurgi. Bruk av TAVI har vært begrenset på grunn av usikkerhet knyttet til risiko for bivirkninger. Bruken av TAVI er imidlertid økende, og TAVI er nå foreslått som behandlingsalternativ også for pasienter med intermediær operativ risiko.

 

Bestillerforum RHF i Nye Metoder ga i april 2017 Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet og økonomiske konsekvenser av å utvide indikasjonen for TAVI til å omfatte behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.

Om prosjektet