Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Implementering og evaluering av «Tankekraft – et livsmestringsprogram» (prosjektbeskrivelse)

Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Dette prosjektet skal teste om livsmestringsprogrammet "Tankekraft" styrker ungdoms ferdigheter innen belastningsmestring. Ungdommene skal gjennom programmet tilegne seg kunnskap om psykisk helse og gode mestringsstrategier, som igjen kan bidra til å takle daglige problemer og motgang.

Bakgrunn

Skolen gir elever kunnskap om hvordan de kan styrke sin fysiske helse (gymnastikk), og det bør også være allmennkunnskap hvordan elever kan styrke sin psykiske helse (tankegym). Skolebaserte helsefremmende intervensjoner som har til hensikt å styrke den psykiske helsen har vist å være både effektive (Stockings et al., 2016) og samfunnsøkonomiske (Knapp, McDaid, & Parsonage, 2011).

Det er mange tiltak i Norge, men det som er unikt i vårt prosjekt er at tiltaket er forankret helt tilbake til 1970-tallet, og tiltaket er testet og revidert i internasjonale forskningsprosjekter frem til i dag. Dokumentasjonen av tidligere versjoner er omfattende og solid, og 18 studier har vist at det er god effekt på ulike målgrupper (Cujipers, 2009).

I Norge finnes det flere versjoner, blant annet «Kurs i depresjonsmestring (KiD)» (Dalgard., 2009), «Mestringskurs for ungdom (DU)» (Garvik et al., 2013) og «Kurs i belastningsmestring (KiB)» (Sælid, et al., 2016a; Sælid, et al., 2016b), men ingen hverken i utlandet eller i Norge har testet tiltaket som universelt tiltak for skoleklasser.

Den nyeste versjonen heter «Tankekraft – et livsmestringsprogram». Det er brukermedvirkning fra lærerne og en testgruppe bestående av elever for å redigere innholdet i kursboken. Vi vil teste om Tankekraft styrker ungdoms ferdigheter innen belastningsmestring. Ungdommene skal tilegne seg kunnskap om psykisk helse og gode mestringsstrategier som kan bidra til å takle daglige problemer og motgang.

Mål

Forskergruppen skal undersøke hvorvidt Tankekraft er positivt for elevenes selvfølelse, mestringsforventning, selvkontroll, livskvalitet og karakterer, og hvorvidt Tankekraft forebygger og reduserer angst-, og depresjonssymptomer og frafall fra skolen. Elevers tilfredshet med kurset og kost-nytte i et samfunnsøkonomisk perspektiv skal også evalueres. Lærerne vil i etterkant av undervisningen bli spurt om hvordan de opplever implementeringen av Tankekraft, og hvorvidt de opplever bedre klassemiljø og relasjon til elevene.

Studien vil gi ny kunnskap om hvorvidt man på en kostnadseffektiv måte kan bruke ferdighetstrening, for å styrke skoleprestasjoner og psykologiske ressurser, for å hindre skolefrafall og psykiske plager blant elever på gymnaset. Studien kan dermed få betydning på flere nivåer, som på individ- og familienivå, samt på lokalt og nasjonalt nivå, og fremtidige skolereformer.

Prosess

Våren 2018 gjennomgår lærerne en intensiv opplæringsuke i kursformatet gjennom Fagakademiet i regi av psykolog Trygve Børve. Lærerne underviser deretter første års elever ved de videregående skolene (vg1) i Tankekraft over en 10 ukersperiode.

Studien er en randomisert kontrollert longitudinell kluster studie, hvor klassene på vg1 tilfeldig blir delt inn i to grupper. Den ene gruppen starter med Tankekraft i september 2018, den andre gruppen starter med Tankekraft januar 2019 (delayed intervention design). Det vil være ca. 2400 elever som får Tankekraft i undervisningen, hvor av ti videregående skoler i Østfold fylkeskommune, og en skole i Ski.

Forskningsgruppen skal koble datamaterialet til UngData, og (hvis ytterligere forskningsmidler) følge elevene over 15 år for å se på fullført utdanningsforløp i senere ungdomstid og eventuell uføretrygd.

Referanselitteratur

Cuijpers, P., Muños, R. F., Clark, G. N., & Lewinsohn, P. M. (2009). Psychoeducational treatment and prevention of depression: The “coping with depression course” thirty years later. Clinical Psychology Review, 39, 449 – 458.

Dalgard, O. S. (2006). A randomized controlled trial of psychoeducational group program for unipolar depression in adults in Norway. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 2, 15. doi:10.1186/1745-0179-2-15.

Garvik, M., Idsoe, T. & Bru, E. (2013). Effectiveness study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course. Emotional and Behavioural Difficulties, doi: 10.1080/13632752.2013.840959

Knapp, M., McDaid, D., & Parsonage, M. (2011). Mental health promotion and prevention: The economic case. Retrieved from London: http://www.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEEnterprise/pdf/PSSRUfeb2011.pdf

Stockings, E. A., Degenhardt, L., Dobbins, T., Lee, Y. Y., Erskine, H. E., Whiteford, H. A., &

Patton, G. (2016). Preventing depression and anxiety in young people: a review of the joint

efficacy of universal, selective and indicated prevention. Psychological Medicine, 46(1), 11-

26. doi:10.1017/S003329171500172

Sælid, G. A., Czajkowski, N., Holte, A., Tambs, K., & Aarø, L. E. (2016a). Coping With Strain course (CWS) – its effects on symptoms of depression: A four year longitudinal randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Psychology, 57, 321-327. DOI: 10.1111/sjop.12289  

Sælid, G. A., Czajkowski, N., Holte, A., Tambs, K., & Aarø, L. E. (2016b). Positive mental health effects of the Coping With Strain course (CWS) on employees: A four-year longitudinal randomized controlled trial. International Journal of Mental Health Promotion, 18:3, 158-175. DOI: 10.1080/14623730.2016.1196231.

Om prosjektet

  • Varighet Ca. 3 år
  • Oppstartsdato 08.2017
  • Planglagt ferdig 12.2020
  • Status Pågående
  • Finansiert av Østfold fylkeskommune, Helsedirektoratet, Sparebankstiftelsen, Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
  • Ansvarlig institusjon Folkehelseinstituttet

informasjonsark om prosjektet

omtale av studien