Hopp til innhold

Prosjekt

Systematisk litteratursøk med sortering om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi skal utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer ved CFS/ME. En kategorisering og sammenfatning av eksisterende studier kan bidra til å bringe klarhet i hva vi vet og ikke vet.


Sammendrag

Norges forskningsråd sendte inn forslag til Folkehelseinstituttet om en systematisk oversikt om årsaker til CFS/ME 14.10.2016. En kategorisering og sammenfatning av eksisterende studier kan bidra til å bringe klarhet i hva vi vet og ikke vet. Kunnskap om årsaker (etiologi) er også viktig for arbeidet med å utvikle nye og mer effektive behandlingsstrategier.

Etiologien til CFS/ME er kompleks og uavklart. Vi skal først utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer.

Om prosjektet