Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Synsscreening av barn (prosjektbeskrivelse)

Vi skal utarbeide en systematisk oversikt over kunnskapsgrunnlaget for effekt av synsscreening for barn i alderen 0-18 år.

Sammendrag

Det mangler konsensus om effekten og kostnadseffektiviteten av synsscreening av barn. Det er uenighet om den optimale alderen for screening samt hvor ofte og med hvilke tidsintervall det skal utføres screening. I dag screenes norske barn for synsfeil ved fødselen, ved 6-ukers, 3-måneders, og 4 års alder som en del av den obligatoriske helsekontrollen. I motsetning til retningslinjene i de andre skandinaviske landene, anbefaler den norske faglige retningslinjen for synsundersøkelse av barn færre screeninger av førskolebarn og det foreligger ikke anbefalinger om screening av barn i skolealder. Synsscreening av barn i ulike aldre har ulike formål, f.eks. er det primære formålet med screening av 4-åringer å oppdage amblyopi (‘dovent øye’) og relaterte tilstander, mens screening av skolebarn primært gjennomføres for å oppdage brytningsfeil og progressive tilstander i øyet. Yngre barn risikerer permanent nedsatt syn hvis synsfeil ikke fanges opp tidlig, mens eldre barn ikke risikerer permanent synsnedsettelse hvis de ikke screenes. Uidentifiserte synsproblemer kan innvirke negativt på barns sensorisk-motoriske, intellektuelle og sosiale utvikling. Denne rapporten skal bli en systematisk oversikt over effekter av synsscreening av barn på identifisering av korrigerbare synsproblemer, henvisning til adekvat behandling og oppfølging av barns syn.

Om prosjektet