Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv. For en mindre gruppe vil helseutfordringene være så omfattende at de ikke kommer tilbake til arbeidslivet (uførepensjon).


 • Status

  Pågående

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet, Avdeling for samfunn og psykisk helse

 • Eksterne prosjektdeltakere

  Samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen (Norge), Universitetet i Gøteborg (Sverige) og Universitetet i Turku (Finland)

 • Kontaktperson FHI

  Seniorforsker Børge Sivertsen

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Oversikter fra Norge og andre europeiske land fremhever at menn og kvinner har ulikt omfang av sykefravær og uførepensjon – med et større omfang hos kvinner.

Denne undersøkelsen søker å belyse mulige prediktorer og mekanismer for sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner.

Oppfølgingsperiode på over 10 år

Data fra Helseundersøkelsene i Hordaland (1997-1999) koblet med trygderegistre til og med 2010 (FD-Trygd), skal danne grunnlaget for undersøkelsen. Dette gir et omfattende informasjonsgrunnlag med en oppfølgingsperiode på over 10 år.

Den lange oppfølgingsperioden vil kunne gi innblikk i hvilke faktorer som medvirker til menn og kvinners sykefravær og uførepensjon.

Helseundersøkelsene i Hordaland vil blant annet gi informasjon om menn og kvinners helse, sosioøkonomiske status, yrkestilhørighet, arbeids- og familiesituasjon.