Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv. For en mindre gruppe vil helseutfordringene være så omfattende at de ikke kommer tilbake til arbeidslivet (uførepensjon).

Sammendrag

Oversikter fra Norge og andre europeiske land fremhever at menn og kvinner har ulikt omfang av sykefravær og uførepensjon – med et større omfang hos kvinner.

Denne undersøkelsen søker å belyse mulige prediktorer og mekanismer for sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner.

Oppfølgingsperiode på over 10 år

Data fra Helseundersøkelsene i Hordaland (1997-1999) koblet med trygderegistre til og med 2010 (FD-Trygd), skal danne grunnlaget for undersøkelsen. Dette gir et omfattende informasjonsgrunnlag med en oppfølgingsperiode på over 10 år.

Den lange oppfølgingsperioden vil kunne gi innblikk i hvilke faktorer som medvirker til menn og kvinners sykefravær og uførepensjon.

Helseundersøkelsene i Hordaland vil blant annet gi informasjon om menn og kvinners helse, sosioøkonomiske status, yrkestilhørighet, arbeids- og familiesituasjon.

Om prosjektet

  • Status Publisert
  • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet, Avdeling for samfunn og psykisk helse
  • Eksterne prosjektdeltakere

    Samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen (Norge), Universitetet i Gøteborg (Sverige) og Universitetet i Turku (Finland)

  • Kontaktperson FHI

    Seniorforsker Børge Sivertsen