Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Språkopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

Målet med dette prosjektet er å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for ulike språkopplæringsmetoder for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang. Vi har til hensikt å besvare følgende spørsmål: Hvilke metoder for språkopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang er effektive dvs. gir god grad av språkferdighet og iht mål for aktuell opplæring?

Colourbox.com
Colourbox.com

Norskopplæring regnes som et av de viktigste tiltakene for integrering av flyktninger og andre innvandrere. Norske kommuner som bosetter flyktninger skal tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Norskopplæringen skal være tilpasset den enkelte deltakers kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge og skal helst være knyttet til arbeid eller utdanning. Målgruppen for norskopplæringen er svært sammensatt, bl.a. med hensyn til tidligere skolegang og utdanningsnivå, der noen innvandrere vil ha liten eller ingen skolegang. God kvalitet i opplæringen er viktig for den enkeltes måloppnåelse. Det er behov for en systematisk oppsummering av internasjonal forskning om effektive metoder for språkopplæring for å støtte språklærene i deres arbeid. Dette for å få best mulig resultat av norskopplæringen, og legge til rette for god integrering.

Om prosjektet