Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Språk 8-studien (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Barn som leser i bøker
Colourbox.com

Språk 8-studien undersøker språkmestring hos 8-åringer.


 • Varighet

  Forlenget til 2019

 • Start

  2013

 • Slutt

  2017

 • Status

  Avsluttet

 • Finansiering

  Norges forskningsråd

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Tilknyttet avdeling

  Barns helse og utvikling

 • Prosjektleder

  Ragnhild Bang Nes

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Synnve Schjølberg

  Espen Røysamb

 • Eksterne prosjektdeltakere

  Mable Rice, Professor, University of Kansas, USA. Patricia Eadie, Speech pathologist, University of Melbourne, Australia.

 • Kontaktperson FHI

  Synnve Schjølberg

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Språk 8 er det korte navnet på prosjektet «Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: hvilken rolle spiller atferdsmessige- og biologiske markører». Prosjektet utføres av Folkehelseinstituttet, med samarbeidspartnere både fra USA, Australia og Nederland. Prosjektet er en delstudie av Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og skal undersøke risikofaktorer (miljø og gener), kliniske trekk og utviklingsforløp hos barn med språkvansker.

Prosjektet har tre overordnede mål

For det første å karakterisere kognitive og lingvistiske ferdigheter hos norskspråklige åtteåringer som har/har hatt språkvansker. De vil bli sammenliknet med en kontrollgruppe uten språkvansker.

Dernest, å framskaffe kunnskap om tidlige risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av språkvansker inklusive pre- og perinatale faktorer, familiehistorie med språkvansker (hos søsken og foreldre) og andre faktorer som demografi og mødrehelse under og etter graviditeten.

Barnas utvikling blir fulgt opp via MoBa og  språkvurderingene ved åtte år skal sammenstilles med senere skoleresultater på nasjonale prøver, justert for andre prediktorer som demografi og evner.

Materiale og metode

Språk 8-studien baserer seg på MoBa. MoBa rekrutterte i perioden 1999 til 2009 i overkant av 112 000 gravide norske kvinner og deres partnere ved ultralydkontroll på sykehus, vanligvis rundt uke 18 i svangerskapet. MoBa har nå 114 500 barn, i tillegg til deres foreldre som deltakere. Foreldrene har besvart spørreskjemaer om blant annet helse, livsstil, kosthold, bolig, sosiale og økonomiske forhold. Det er samlet inn blodprøver fra mødre ved ultralydundersøkelsen og ved fødsel, og urinprøve fra mødre, blodprøve fra fedre, og blodprøve fra barnets navlesnor ved fødselen.

MoBa-deltakerne følges opp med spørreskjemaer også etter fødselen. Målet er å følge deltakerne til voksen alder for å finne risikofaktorer og årsaker til sykdom, og gjennom dette skape muligheter for forebygging av sykdom hos barn, mødre og fedre.

Språk 8-studien benytter spørreskjemaopplysninger fra MoBa for å identifisere barn med språkvansker. Familier ble invitert til både å bli intervjuet om barnets utvikling og språklæring samt til å komme til en klinisk undersøkelse av barnet ved FHI. Det ble i tillegg trukke helt tilfeldig et utvalg av barn med typisk utvikling for intervju og undersøkelse. Mødrene ble bedt om samtykke til at vi kan innhente rapporter og pasientjournal på barnet der de finnes.

Barna ble identifisert for invitasjon til Språk 8-studien basert på mors informasjon om barnets språkmestring og rapporterte språkvansker i spørreskjema ved fem og åtte år. Barn med nevrologiske vansker som CP, epilepsi og andre syndromer ble ikke invitert til denne undersøkelsen.

Datahåndtering

Språk 8 er underlagt de etiske retningslinjene og reglene for taushetsplikt som er utarbeidet av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet. Det betyr at all informasjon som deltakere gir i forbindelse med undersøkelsen blir behandlet fortrolig og konfidensielt. De som er med å undersøke familiene har ikke tilgang til opplysninger om familiene fra tidligere besvarte spørreskjema i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Informasjonen oppbevares trygt og sikkert ved Folkehelseinstituttet og kan kun identifiseres via et kodenummer. Slik vil materialet bli oppbevart så lenge undersøkelsen pågår. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for lagring og bruk av informasjon innhentet i Språk 8. Opplysningene som innhentes gjennom studien vil bli koblet med informasjon fra MoBa og Medisinsk fødselsregister og lagres i ikke-identifiserbar (avidentifisert) form. Det kan også bli aktuelt å koble opplysningene med informasjon fra registre som Norsk pasientregister og Reseptregisteret, samt resultater fra nasjonale prøver fra skolene. Også denne informasjonen lagres avidentifisert. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på gruppenivå, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltdeltakere eller enkeltskoler.

Det utheves i invitasjonen at det er frivillig å delta i Språk 8-studien, og de som har samtykket til å delta kan når som helst trekke seg fra deltakelse i Språk 8 og likevel fortsette i MoBa.

Tillatelser

Språk 8-studien er godkjent av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Finansiering

Språk 8-studien er finansiert av Norges forskningsråd.