Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenhengen mellom foreldres alkoholbruk og barnets psykososiale utvikling (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Foreldre er barnets viktigste kilde til omsorg, nærhet, trygghet og forutsigbarhet hos førskolebarn. Hva skjer med barnets utvikling når mor eller far har et alkoholproblem?


Sammendrag

Til tross for den potensielle ødeleggende effekt foreldrenes alkoholproblemer kan ha på de yngste barna, og det store antall barn som bor med foreldre med alkoholproblemer, vet man lite om hvilken effekt dette kan ha på de yngste barnas utvikling. Om barn av foreldre med alkoholproblemer har mer vansker enn andre vet man heller ikke med sikkerhet hvor mye dette skylles foreldrenes alkoholmisbruk i seg selv, hvor mye det skylles senskader av mors alkoholinntak under svangerskapet, eller betydningen av andre forhold ved foreldrene som ofte opptrer samtidig med alkoholproblemer (konflikter, psykiske lidelser hos foreldrene, dårlig økonomi etc). Og hva om både mor og far har et alkoholproblem, i forhold til kun en av foreldrene? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på i dette prosjektet.

Prosjektet benytter data fra Den norske mor og barn studien

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak, med Leila Torgersen som prosjektleder.

Publikasjoner

Knudsen AK, Skogen JC, Ystrom E, Sivertsen B, Tell GS & Torgersen L. (2014). Maternal pre-pregnancy risk drinking and toddler behavior problems: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(10):901-911.

Knudsen AK, Ystrom E, Skogen JC & Torgersen L. (2015). Maternal heavy alcohol use and toddler behavior problems: a fixed effects regression analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(10):1269-1277.