Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt konsekvenser av alkoholbruk for arbeidsplassen og kollegaer.


Sammendrag

Det skal gjennomføres årlige surveyundersøkelser blant norske arbeidstakere i perioden 2015 til 2018. Sentrale temaer vil være:

1) Alkoholbruk og negative/positive konsekvenser av alkoholbruk i jobbsammenheng.

2) Regulering og håndtering av problematisk alkoholbruk i arbeidsammenheng.

3) Kvalitative intervjuer med ulike parter i arbeidslivet, som ledere, ansatte, HMS-ansvarlige og AKAN-kontakter (høsten 2015 og våren 2017), med et spesielt fokus på ansatte i utelivsnæringen. Det foreligger også data fra spørreskjema om alkoholbruk og bruk av andre rusmidler blant bartendere.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak, med Inger Synnøve Moan som prosjektleder.

 

Publikasjoner

Publikasjoner fra prosjektet:

Moan, I. S., & Halkjelsvik, T. (2016). Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere, Folkehelseinstituttet. Rapport Juni 2016. ISBN: 978-82-8082-737-1, ISBN (elektronisk): 978-82-8082-738-8.

 

Andre relevante publikasjoner til samme tema:

Edvardsen, H. M., Moan, I. S., Christophersen, A. S., Gjerde, H. (2016). Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge. Folkehelseinstituttet. Rapport Desember 2016. ISBN (elektronisk) 978-82-8082-794-4.

Schou, L., Moan, I. S., & Storvoll, E. E. (2016). Attitudes towards alcohol-related sickness absence and presenteeism: Differences across subgroups of the population? Journal of Substance Use, DOI: 10.1080/14659891.2016.1216617.

Edvardsen, H. M., Moan, I. S., Christophersen, A. S., & Gjerde, H. (2015). Use of alcohol and drugs by employees in selected business areas in Norway: a study using oral fluid testing and questionnaires. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. DOI 10.1186/s12995-015-0087-0

Schou, L. & Moan, I. S. (2015). The alcohol use – sickness absence association and the possible moderating role of gender and socio-economic status: A literature review. Drug and Alcohol Review, 35, 158-169.

Edvardsen, H. M. E., Karinen, R., Moan, I. S., Øiestad, E. L., Christophersen, A. S., & Gjerde, H. (2014). Use of alcohol and drugs among health professionals in Norway: a study using data from questionnaires and samples of oral fluid. Journal of occupational medicine and toxicology, 9:8. DOI: 10.1186/1745-6673-9-8

Moan, I. S. (2014). Arbeidstakeres alkoholbruk og konsekvenser for arbeidslivet - sykefravær, nedsatt yteevne, ulykker og arbeidsledighet. I Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi (red: H. Sagvaag & B. Sikveland). Gyldendal Akademiske Forlag, 2014.

Schou, L., Storvoll, E. E., & Moan, I. S. (2014). Alcohol-related sickness absence among young employees: Gender differences and the prevention paradox. European Journal of Public Health. 24(3), 480-485.

Gjerde, H., Christophersen, A. S., Moan, I. S., Yttredal, B, Normann, P. T., Mørland, J. & Walsh, J. M. (2010). Prevalence of alcohol and drugs at the workplace in Norway: A pilot study using questionnaires and analysis of oral fluid. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 5:13.

Gjerde , H. & Moan, I.S. (2010). Bruk av rusmidler i arbeidslivet – Resultater fra en pilotstudie. Rus & Samfunn, nr. 4/2010.

Storvoll, E. E., Rossow, I., Moan, I. S., Norström, T., Scheffels, J., & Lauritzen, G. (2010). Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk. SIRUS-rapport nr. 3/2010.

Norström, T. & Moan, I. S. (2009). Population drinking and sickness absence in Norway. European Journal of Public Health, 19(4), 383-388.

Status

Pågående

Finansiering

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Prosjektleder

Inger Synnøve Moan