Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å beskrive hvem som dør av rusmiddelrelaterte årsaker, samt risikoen for overdose og annen død blant brukere av rusmidler.

Følgende delprosjekter inngår:

1) Det gjøres årlig uttak av rusmiddelutløste dødsfall fra Dødsårsaksregisteret (DÅR). Dette rapporteres i «Rusmidler i Norge», til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), samt som en nyhetsrapport på Folkehelseinstituttets hjemmeside. I tillegg ble det utarbeidet en mer utvidet rapport om Rusmiddelutløste dødsfall i 2015.

2) Det er gjennomført en 30-års prospektiv registerundersøkelse av 884 personer som hadde brukt opioider og/eller sentralstimulerende midler en eller flere ganger i løpet av de siste fire ukene. Intervjudata er koblet med data fra Kriminalomsorgen (KOMPIS), Norsk pasientregister (NPR) og DÅR. Denne undersøkelsen vil kunne gi mer kunnskap om hvilke faktorer som øker risiko og hvilke faktorer som kan beskytte mot overdosedødsfall.

3) Et metodeprosjekt som sammenligner registreringer av narkotikadødsfalls fra DÅR og Kripos 2007-2009.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak med Linn Gjersing som prosjektleder

 

Publikasjoner

Ellen J. Amundsen. Narkotikautløste dødsfall. SIRUS rapport 2/2015

Alkohol og opinionen

https://helsedirektoratet.no/Documents/Rus%20og%20avhengighet/sirusrap.2.15.pdf

Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

https://www.fhi.no/hn/statistikk/statistikk2/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2015/