Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.


Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å beskrive hvem som dør av rusmiddelrelaterte årsaker, samt risikoen for overdose og annen død blant brukere av rusmidler.

Følgende delprosjekter inngår:

1) Det gjøres årlig uttak av rusmiddelutløste dødsfall fra Dødsårsaksregisteret (DÅR). Dette rapporteres i «Rusmidler i Norge», til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), samt som en nyhetsrapport på Folkehelseinstituttets hjemmeside. I tillegg ble det utarbeidet en mer utvidet rapport om Rusmiddelutløste dødsfall i 2015.

2) Det er gjennomført en 30-års prospektiv registerundersøkelse av 884 personer som hadde brukt opioider og/eller sentralstimulerende midler en eller flere ganger i løpet av de siste fire ukene. Intervjudata er koblet med data fra Kriminalomsorgen (KOMPIS), Norsk pasientregister (NPR) og DÅR. Denne undersøkelsen vil kunne gi mer kunnskap om hvilke faktorer som øker risiko og hvilke faktorer som kan beskytte mot overdosedødsfall.

3) Et metodeprosjekt som sammenligner registreringer av narkotikadødsfalls fra DÅR og Kripos 2007-2009.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak med Linn Gjersing som prosjektleder

 

Publikasjoner

Ellen J. Amundsen. Narkotikautløste dødsfall. SIRUS rapport 2/2015

Alkohol og opinionen

https://helsedirektoratet.no/Documents/Rus%20og%20avhengighet/sirusrap.2.15.pdf

Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

https://www.fhi.no/hn/statistikk/statistikk2/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2015/

Status

Pågående

Finansiering

Folkehelseinstituttet, Helse og omsorgsdepartementet, og Helsedirektoratet

Prosjektleder

Linn Gjersing