Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Rusmiddelbrukere i behandling. Analyser basert på data fra Norsk Pasientregister (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Prosjektet har følgende delprosjekter:

1) En oversikt over pasienter som har vært tatt inn til behandling med narkotikarelaterte diagnoser i løpet av siste år. Resultatene danner grunnlag for rapportering til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) innen indikatoren Treatment Demand (TDI).

2) En oversikt over pasienter som har vært tatt inn til behandling med rusmiddelrelaterte eller alkoholrelaterte diagnoser i løpet av siste år.

3) Studere bakgrunn til, oppfølging av og konsekvenser for personer som starter i rusmiddelbehandling. Hvilken sosial og økonomisk bakgrunn har personer som starter behandling? Hvem fortsetter i gjentatte behandlingsforløp (TSB, PHV eller somatisk sykdom), og hvem greier seg uten behandling over noe tid? Hva er risikoen for død og kriminalitet? Hovedtilstand (diagnose), kjønn og alder vil være viktige variabler som kan delvis avgrense analyser, delvis være sentrale analysevariabler.

Prosjektet er et samarbeid mellom FHI og doktorgradsstipendiat Anne-Karine Markeng Melsom og professor Maja-Lisa Løchen ved Universitetet i Tromsø, og Jenny Williams ved University of Melbourne i Australia.

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak med Ellen J. Amundsen, Solveig T. G. Christiansen som prosjektleder