Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Hensikten med prosjektet er å få oversikt over det samlede salget av alkohol og tobakk i Norge. Dette inkluderer både den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

For alkohol er den avgiftsbelagte omsetningen summen av salg i dagligvarebutikker, Vinmonopolet og skjenking. Den uregistrerte omsetningen består hovedsakelig av avgiftsfritt salg på lufthavner og om bord på ferger til Norge, grensehandel i Sverige og innførsel fra andre land.

Omsetnings- og forbruksstatistikk fra mange ulike datakilder samles og kvalitetssikres. Det avgiftsbelagte salget beregnes ved hjelp av avgiftsrapporter fra Skatteetaten. I tillegg kommer rapporter fra Vinmonopolet, bryggerinæringen og Vin- og brennevinsforening. Det uregistrerte salget beregnes hovedsakelig ved hjelp av omsetningsrapporter fra taxfree-utsalgene ved lufthavnene, Avinor sentralt, og spørreundersøkelser. De 16 lufthavnene som har taxfree-utsalg er lovpålagt å levere omsetningsrapporter til FHI. Den årlige SSB undersøkelser om rusmiddelbruk benyttes også i dette arbeidet, samt ulike reisevaner- og passasjerstatistikker.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak