Hopp til innhold

Prosjekt

Prosedyreprosjektet (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet koordinerer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.


Sammendrag

I likhet med retningslinjer gir også fagprosedyrer anbefalinger om hva man bør gjøre i praksis. De er spesifikke og praksisnære. Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er basert på vitenskapelig dokumentasjon som er systematisk innhentet og vurdert. Når anbefalingene utformes, blir et bredere kunnskapsgrunnlag vurdert og eventuelt lagt til grunn.

Kunnskapssenteret koordinerer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Nettverket fremmer gode metoder for utarbeiding av fagprosedyrer. Sekretariatet er tverrfaglig med forankring ute i helsetjenesten. Vi deler maler, verktøy og andre nyttige hjelpemidler for arbeid med en fagprosedyre. Når prosedyren er ferdig, blir den fritt tilgjengelig for alle via Helsebiblioteket. Se: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige 

Vi holder også oversikt over publiserte, planlagte og ønskede prosedyrer. Kunnskapssenteret publiserer prosedyrene slik at de blir fritt tilgjengelig for alle via Helsebiblioteket. Se: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer 

Om prosjektet